Projekti

U nastavku su ukratko prezentirani prijavljeni projekti SUZAH-a koji jesu i nisu odobreni.

O D O B R E N O:

⇒ 2012.

     (1) Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Financira: Grad Zagreb (1.500,00 kn)
Opis projekta: Dan je obilježen na Trgu bana Jelačića pod geslom "Autizam govori srcem - predugo čekamo". Tom prigodom, organizirano je da zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u zrak pusti plave balone s natpisom "autizam 8000", koliko se smatralo da ima autističnih osoba u Hrvatskoj. Tom prigodom željelo se „upozoriti i ponoviti zakonodavcu da stvarno predugo čekamo na dijagnostički centar te ranu intervenciju sustava za skrb za osobe s autizmom“, kako kaže predsjednica SUZAH-a Penko dodajući da je „rano prepoznavanje u slučaju autizma ključno kako bi djeca s autizmom što bolje napredovala i do sedme godine bila uključena u redoviti sustav obrazovanja“.

⇒ 2013. 

  (2) Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Financira: Grad Zagreb (10.000,00 kn)
Opis projekta: Diljem Hrvatske organizirano je niz događanja kako bi se obilježio Dan pod motom „Autizam treba – sustavno rješenje“. Na Trgu sv. Marka u Zagrebu tradicionalno su pušteni baloni od strane gradonačelnika i djeteta s autizmom, također su se pridružili i brojni ministri i druge značajne ličnosti. U prostorima Hrvatskog sabora održan je okrugli stol na kojem su uz izlaganja i raspravu predstavnici Udruge, roditelja zajedno s ministrima razmotrili daljnje smjernice u svrhu sustavnog rješavanja položaja osoba sa autizmom. Kao podrška osobama s autizmom po prvi puta su se zgrade Vlade i Sabora osvijetlile u plavo.

  (3) Podrška i osnaživanje osoba s autizmom i njihovih obitelji u udrugama članicama i diljem Hrvatske

Financira: Ministarstvo socijalne politike i mladih (102.500,00 kn)
Opis projekta: Provode se informativne i edukativne aktivnosti koje imaju za cilj pružanje individualne i grupne podrške obiteljima osoba s autizmom kod pridruženih problemima. Također, pronalaze se rješenja za osobe s PAS, potiče na ranu intervenciju i uključivanje u odgovarajuće programe. Jedan od ciljeva projekta je i zapošljavanje suradnice, a planirano je i održavanje seminara, konferencija i okruglih stolova te dodatna senzibilizacija stručne i šire javnosti putem brošura, Internet stranice i pošte/maila. 

⇒ 2014.

    (4) Osobni komunikatori za djecu/osobe s autizmom

Financira: Grad Zagreb (10.000,00 kn)
Opis projekta: Pruža se mogućnost primjene suvremene tehnologije (tablet računala) čime se podižu komunikacijske kompetencije i pružaju veći izgledu za socijalnu integraciju osoba s PAS. Takvi uređaji znatno mogu unaprijediti rad učitelja, defektologa, logopeda i odgojitelja, a namijenjeni su djeci koja verbalno ne komuniciraju ili govore vrlo malo. Ciljna skupina su djeca i osobe s vrlo kompleksnim potrebama podrške - korisnici Centra za autizam u Zagrebu. Povezivanjem stručnjaka različitih profesija i edukacijom krugova njihove podrške te javnom prezentacijom nastoji se osigurati realizacija krajnjeg cilja, a to je priznavanje osobnih komunikatora kao invalidskog pomagala za djecu/osobe s autizmom.

    (5) Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Financira: Grad Zagreb (15.000,00 kn)
Opis projekta: Dan organiziran pod motom „Od rane intervencije do školovanja i zapošljavanja“, usmjerio je na značaj prepoznavanja autizma u što ranijoj dobi te kvalitetnije obrazovanje i rehabilitaciju kroz osnovnoškolsko obrazovanje. Organiziran je štand na Trgu bana J.Jelačića koji prezentira rad UZAH-a, Udruga članica i Centra za autizam (+ LED ekran s isječcima školskog programa Centra). Uz štand se nalazila i kutija od kartona „Pazla“ koja je simbolično predstavljala novu OŠ Centra za autizam, a u nju su se ubacivale poruke djece pa i gradonačelnika koji je sudjelovao i u tradicionalnom puštanju plavih balona u zrak. Također, izrađen informativan letak „Kako prepoznati dijete s autizmom“ s osnovnim podacima o dijagnozi i smjernicama tko pruža pojedine usluge, a slično, u suradnji s agencijom za reklamni marketing, izrađena je reklamna strelica koja se vrtjela na dva spinera.   

   (6) Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju saveza udruga osoba s invaliditetom

Financira: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (307.487,22 kn)
Opis projekta: Planiraju se sudjelovanja na znanstvenim skupovima i stručnim konferencijama, pokrivaju troškovi obilježavanja važnih datuma, provođenja edukativnih radionica, troškovi organiziranja skupština udruga članica te troškovi nabavke opreme neophodne za učinkovito funkcioniranje rada udruge. Podrškom bi se nadalje osigurala sredstva za financiranje režija, najma prostora i formiranje savjetovališta u svrhu pomoći i savjetovanja roditelja osoba iz spektra autizma i svih zainteresiranih stranaka, te osigurale plaće za zaposlene. Projekt osigurava održivost i kontinuitet rada saveza Udruga te proširuje kapacitete za nastavak tekućih administrativnih poslova, računovodstvenog vođenja i izvještavanja, organiziranjem izborne sjednice Skupštine, do-registraciji udruge, redefiniranju oblika rada i organiziranju sjednica Predsjedništva, izradi nacrta godišnjeg programa i financijskog plana za tekuću godinu, praćenju natječaja za projekte kao i promjena u zakonskim i pod-zakonskim normativima, pripremi dopisa i izvještaja, redovnom komunikacijom sa suradničkim organizacijama, radom u tijelima SOIH-a i IAAE, te plaćanjem obveza i uređivanjem pravne podrške udruzi.


N I J E   O D O B R E N O:

⇒ 2014. 

  (1) Osnaživanje udruga članica za pružanje podrške osobama s autizmom i obiteljima te osvještavanje javnosti

Financira: Ministarstvo socijalne politike i mladih

  (2) Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga „Metoda za korak dalje“

Financira: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva