Zapisnik s Skupštine 21.11.2015

Z A P I S N I K sa Skupštine Saveza udruga za autizam Hrvatske,
održane 21. studenog 2015.g. s početkom u 14,oo sati, u prostorima Saveza udruga za autizam Hrvatske, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 37, 10000 Zagreb

Skupštinu je sazvala i njome predsjedavala Lidija Penko, predsjednica UZAH-a

Skupštini prisustvovali:

Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a i Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka,
Dalibor Kuhta, predsjednik Izvršnog odbora Udruge Pogled Čakovec,
Ana Lončarić, predsjednica Udruge za autizam Osijek,
Suzana Jurić, predsjednica Udruge za autizam Bjelovar,
Petar Martinić Meštrante, predsjednik Udruge za autizam Split, član Izvršnog odbora SUZAH-a,
Gordana Burić, predsjednica Udruge "Naša dica" Kaštela,
Snježana Čop, predsjednica Udruge „Zvončići“ Karlovac,
Blanka Šramek, Udruga za autizam - Zagreb,
Snježana Glavaš, članica Nadzornog odbora SUZAH-a,
Žarka Klopotan, ravnateljica Centra za Autizam Zagreb,
Vedran Suša, voditelj stambenih zajednica Udruge za autizam - Zagreb,
Tena Veverka, tajnica SUZAH-a,
Nikola Tadić, projektni koordinator SUZAH-a,

Skupštini nisu prisustvovali:

Predstavnici Udruge za autizam Istra,
Predstavnici Udruge „Zajedno do zdravlja“ Sekcija za autizam ,Dubrovnik,
Predstavnici Udruge „Rubikon“ Zaprešić,
Predstavnici Udruge za autizam Zadar,
Predstavnici Udruge „Kišni čovjek" Zagreb,
Predstavnici Udruge "Sunce" Nova Gradiška.

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine (pozdravni govor Predsjednice)
 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Predstavljanje novog oblika financijske podrške i ulaska SUZAH-a u Centar znanja
 4. Izvješće predsjednice o aktivnostima u proteklom razdoblju
 5. Usvajanje financijskog plana te prijedloga proračuna za 2016. godinu
 6. Usvajanje plana rada i aktivnosti Saveza za 2016. godinu
 7. Predstavljanje projekta “Polet” – Podrška obitelji I promicanje i zaštita prava djece odobrenog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, te Izvještaj s edukacije za polaznike Policijske škole u Zagrebu održane 19. studenog 2015. 
 8. Predstavnik Udruge Pogled predstavlja Socijalizacijski i sportsko rekreativni program prilagođen djeci iz spektra autizma
 9. Izlaganja predstavnika Udruga članica o realizaciji aktivnosti i problematici
 10. Prijedlozi  i sugestije za obilježavanje Svjetskog dana autizma 2016.
 11. Odluka o pristupanju pridružene članice “Udruge za autizam Bjelovar” SUZAH-u

Ad. 1. Otvaranje Skupštine i pozdravni govor predsjednice Lidije Penko

Predsjednica SUZAH-a Lidija Penko se obraća nazočnima s pozdravom i zahvalom na dolasku i sudjelovanju. Predsjednica prenosi okupljenima razloge nemogućnosti dolaska predstavnika Udruga Istra, Dubrovnik, Zadar, Nova Gradiška, Zaprešića i Kišnog čovjeka.

Predsjednica SUZAH-a, otvorila je skupštinu pozdravivši sve prisutne te ukratko prokomentirala postignuća Saveza u 2015. godini te kontinuirani trud da se potaknu sustavna rješenja usluga u zajednici vezano za skrb i brigu o osobama s autizmom. SUZAH trenutno koordinira i zastupa 13 udruga za autizam s područja cijele Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Karlovac, Zadar, Nova Gradiška, Kaštel Novi, Dubrovnik, Pula, Čakovec i Zaprešić te pridruženom članicom Udrugom Bjelovar) s ciljem informiranja, savjetovanja, edukacije, pružanja podrške obiteljima osoba s autizmom te zastupanje potreba djece, mladih i odraslih osoba s autizmom, kako na razini države tako zajedno sa udrugama članicama i na razinama lokalnih zajednica.

Na Skupštini okupljeni imaju priliku potvrditi članstvo i 14. članice, Udruge za autizam Bjelovar.

Ad. 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

Na skupštini su prisutni predstavnici sedam udruga članica što je prema Statutu SUZAH-a dostatno za utvrđivanje kvoruma. Uz punopravne članice prisutna je predstavnica udruge Bjelovar, koja je do ove skupštine pridružena članica SUZAH-a.

Sve odluke su pravovaljane s obzirom na natpolovičan broj predstavnika udruga članica.

Predsjednica Penko prezentira sažetak točaka dnevnog reda i poziva okupljene na glasanje o prihvaćanju dnevnog reda Skupštine.

ODLUKA

Skupština jednoglasno usvaja predloženi dnevni red.

Predsjednica Penko predlaže Nikolu Tadića, djelatnika SUZAH-a, kao zapisničara Skupštine.

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća Nikolu Tadića kao zapisničara Skupštine.

Predstavnica udruge Zvončići iz Karlovca Snježana Čop predlaže Blanku Šramek kao ovjeroviteljicu zapisnika.

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća Blaku Šramek za ovjeroviteljicu zapisnika Skupštine.

Ad. 3. Predstavljanje novog oblika financijske podrške i ulaska SUZAH-a u Centar znanja

Predsjednica prezentira novi oblik podrške za SUZAH, putem ulaska u Centar znanja u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Ovaj novi oblik podrške je veliki iskorak za SUZAH i plod kvalitetnog i predanog rada u proteklom razdoblju. Izuzetno nam je drago da su nadležne institucije prepoznale kako je naš Savez važan dionik područja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, napomenula je predsjednica Penko.

Nadalje, dodala je kako će SUZAH postati dio osmog Centra znanja, koji je specijaliziran za područje podrške osobama s invaliditetom. Ovo otvara prostor SUZAH-u da surađuje s udrugama koje su već sada dio preostalih sedam centara znanja.

Radi se o nizu udruga i organizacija koje su prepoznate u svojim područjima te njihovog veliko domaće i međunarodno iskustvo mogu donijeti puno dobroga budućem djelovanju SUZAH-a. Predsjednica je izdvojila samo nekoliko udruga kao što su Mreža mladih Hrvatske, Volonterski centri, Gong, uz mnoge druge.

Tajnica SUZAH-a Tena Veverka je prezentirala okupljenima dinamiku dogovora oko konačnog proračuna budućeg centra znanja. SUZAH je tražio 20% povećanje sredstava u sklopu Centra znanja, s obzirom na činjenicu da je odgovornim poslovanjem izbjegao traženje povećanje od 20% na kraju ove godine. Nadamo se da će uskoro doći do dogovora među budućih 13 članova Centra znanja, na interes svih aktera, napomenula je Veverka.

Nikola Tadić, djelatnik SUZAH-a je okupljenima napomenuo kako prema novim pravilima Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva traži da se unaprijed uvrsti plan i program edukacija. Članice su pozvane da do 25.11. pošalju svoje prijedloge za održavanje edukacija u 2016. godini.

Dalibora Kuhtu, predstavnika udruge Pogled iz Nedelišća zanimalo je kolika su financijska sredstva određena za edukacije u 2016. godini.

Tajnica SUZAH-a Tena Veverka odgovara kako će se financijska sredstva preraspodijeliti prema opsegu edukacija i trajanju, te broju predavača, no ostat će u okvirima koji su bili prethodnih godina.

ODLUKA

Skupština pozdravlja novi oblik financijske podrške te prihvaća prijedlog financijskog proračuna SUZAH-a za 2016. godinu.

Ad. 4. Izvješće predsjednice o aktivnostima u proteklom razdoblju

Predsjednica Lidija Penko je okupljenima predstavila pametnu ploču, koja je postavljena u prostore članice Udruge za autizam Zagreb. Ploča, koju će koristiti djelatnici UAZ-a u provedbi rane intervencije financirana je kroz projekt koji je apliciran Gradu Zagrebu. Pametna ploča se koristi na svakodnevnoj bazi i od velike je pomoć radnim terapeutima udruge članice, napomenula je Penko.

Predsjednica Udruge za autizam Osijek Ana Lončarić predstavila je sporazum koji je potpisan sa svrhom otvaranja Centra za autizam Osijek. Potpisan je sporazum između tri resorna ministarstva te predstavnika Grada Osijeka i županije. Nadamo se da će svi odgovorni ispoštovati sporazum prema kojemu je rok za izgradnju 2017. godine, napomenula je Ana Lončarić. Sandra Zlatarić, ravnateljica Centra Vinko Bek u Osijeku aktivno radi na stvaranju najboljeg modela po kojemu će djelovati novi Centar za autizam i vjerujemo da je na pravom putu, dodala je Lončarić. 

Predsjednica Penko je bila na prezentaciji modela po kojima će Državni ured za upravljanje imovinom davati prostore na raspolaganje. Nismo zadovoljni jer nam predstavnici DUUDI-ja nisu znali na odgovoriti na pitanja koje će biti okvirne cijene najma takvih prostora, rekla je Penko, te dodala kako je ovakav spor i neučinkovit način upravljanja štetan jer ogroman broj prostora ostaje neiskorišten te i propada s vremenom.

Potpredsjednica UN-ovog Odbora za prava osoba s invaliditetom boravila je u Zagrebu u periodu od 26. listopada do 28. listopada 2015. godine. Tijekom boravka u Zagrebu kao gost Europske mreže nacionalnih tijela za ljudska prava (ENNHRI) sastala se s predstavnicima civilnog društva te je aktivno sudjelovala na seminaru tumačeći primjenu čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Trećeg dana gostovanja Diane Kingston održala je sastanak s članovima Povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske vezano uz preporuke koje je Odbor uputio Republici Hrvatskoj nakon podnošenja inicijalnog izvješća o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, prepričala je predsjednica Penko koja je bila prisutna na susretu s Kingston, te dodala kako je pozitivna stvar kod Hrvatske što je bila iskrena u svojim problemima te nije, kao neke druge zemlje, pokušala zamaskirati izazove s kojima se suočava.

ODLUKA

Skupština prihvaća izvješće predsjednice Lidije Penko o aktivnostima u proteklom razdoblju.

Ad. 5. Usvajanje financijskog plana te prijedloga proračuna za 2016. Godinu

Tajnica Saveza Tena Veverka prezentira svim okupljenima stavke proračuna SUZAH-a za narednu godinu.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća:

ODLUKA

Skupština SUZAH-a jednoglasno prihvaća cijeli prijedlog financijskog proračuna za 2016. godinu bez promjena.

Ad. 6. Usvajanje plana rada i aktivnosti Saveza za 2016. godinu.

Predsjednica prezentira rad i aktivnosti u 2016. godini koje uključuju primarno aktivnosti Centra znanja i provedbe projekta „Polet“.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA:

Okupljeni jednoglasno prihvaćaju plan rada i aktivnosti SUZAH-a za 2016. godinu.

Petar Martinić traži da se u plan i aktivnosti uvrsti organizacija sastanka između tri resorna ministarstva (MSPM, MZOS, MZ) i Vladom RH na temu reorganizacije Centra za autizam u cijeloj Hrvatskoj.

ODLUKA:

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednika Udruge za autizam Split, g. Petra Martinića. 

Ad. 7. Predstavljanje projekta “Polet” – Podrška obitelji, promicanje i zaštita prava djece odobrenog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, te Izvještaj s edukacije za polaznike Policijske škole u Zagrebu održane 19. studenog 2015. 

Predsjednica je predstavila projekt „Polet“ za čije je financiranje SUZAH dobio sredstva od Ministarstva socijalne politike i mladih. Projekt ima za cilj dati podršku roditeljima koji se prvi puta susreću s dijagnozom autizma kod svoje djece. Projekt će provoditi stručno osoblje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Ovo je dobar zalog za budućnost i ponosni smo što smo otvorili nove kanale komunikacije s mladim timom koji trenutno radi na ERF-u.

Djelatnik SUZAH-a Nikola Tadić okupljenima je izložio tijek i cilj radionice provedene na Policijskoj školi u Zagrebu. Sudjelovalo je oko 250 kadeta policijske škole, zajedno sa nastavnim osobljem škole. Nadamo se da će ovakva kratka edukacija postati tradicija u narednim godinama, dodao je Tadić.

Ad. 8. Predstavnik Udruge Pogled predstavlja Socijalizacijski i sportsko rekreativni program prilagođen djeci iz spektra autizma

Predsjednica gđa Lidija Penko daje riječ g. Daliboru Kuhti, predsjedniku IO Udruge „Pogled“ iz Nedelišća.

Udruga „Pogled“ provodi socijalizacijski i sportsko rekreativni program prilagođen djeci
spektra autizma već dvije godine.

Sada je već prošlo dovoljno vremena da ga možemo predstavi široj javnosti, rekao je g. Dalibor Kuhta i dodao kako su predstavnici udruga članica SUZAH-a prvi koji imaju priliku čuti strukturirano predstavljanje. Cilj ove odgode je bio predstaviti program koji iza sebe već ima neki period iz kojega se mogu izvući konkretni rezultati.

Program djeluje na području Nedelišća, Čakovca i šire Međimurske županije. Počeo je kao pilot projekt u koji je bio uključen samo mali broj djece s idejom da se stvori prostor u kojemu će se djeca s poremećajem iz autističnog spektra, no s vremenom je prerastao u niz aktivnosti koji uključuje više od 100 djece.

Djeca počinju s pohađanjem socijalizacijskih grupa u kojima komuniciraju s volonterima i međusobno te razvijaju vještine koje im omogućuju kvalitetniju komunikacija i razvijanje vještina. Nakon perioda prilagodbe djeca kreću na sportske radionice, pojasnio je g. Kuhta.

Nikola Tadić, djelatnik SUZAH-a je pozvao g. Kuhtu da okupljenima pobliže objasni način financiranja ovog programa.

Na programu nema zaposlenih već skoro sve aktivnosti provode volonteri. Prostor je plaćen uz podršku grada, te je jedan dio termina poklonjen udruzi nakon što su upravitelji dvorane uvidjeli kvalitetu i važnost programa, napomenuo je g. Dalibor Kuhta.

Okupljeni su izrazili veliku zainteresiranost da se u 2016. godini rezervira nekoliko termina, u različitim dijelovima Hrvatske, kako bi se mogli djelatnici ostalih udruga još detaljnije upoznati s programima i izazovima s kojima se Udruga „Pogled“ suočila u provedbi istih.

Predsjednica SUZAH-a je odgovorila kako će u proračun SUZAH-a za 2016. godinu biti uvrštena takva aktivnost.

Nakon provedenog glasovanja donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog održavanja poludnevnih radionica na kojima bi predstavnici Udruge „Pogled“  predstavili svoj program i alate za implementaciju sličnih programa diljem Hrvatske.

Ad. 9. Izlaganja predstavnika Udruga članica o realizaciji aktivnosti i problematici

Predsjednica SUZAH-a, gđa Lidija Penko, daje riječ predstavnicima udruga članica kako bi izvijestili okupljene o aktivnostima svojih udruga.

Gđa Gordana Burić – predsjednica Udruge „Naša dica“ Kaštela,  prezentira rad svoje Udruge. Napominje kako roditelji imaju osigurane asistente preko udruge, te se može reći da su tete u vrtićima dobro educirane i ne treba više svako dijete osobnog asistenta. Gđa Burić napominje da će se Udruga više posvetiti vizualnom učenju kod svojih korisnika te nastaviti koristiti pametne ploče koje su uspjeli kupiti u protekloj godini. Naglašava dobru suradnju s gradom Kaštela koji plaća defektologa za rad u Udruzi kojoj je dodijelio i prostor u kojemu je u planu pokrenuti projekt socijalnog poduzetništva. Ovaj projekt ide ruku pod ruku s osnivanjem volonterskom uredom na prostoru Kaštela, dodala je gđa Burić.

Predsjednica članice iz Kaštela je najavila i kako će skoro opet biti PECKS edukacija, koja je bila interesantna mnogima iz Kaštela, Splita i okolice.
 

Snježana Čop – predsjednica Udruge „Zvončići“ iz Karlovca je naglasila uspjeh svoje Udruge kroz brojke. Trenutno je 107 djece uključeno u aktivnosti udruge, imaju tri prostora na području grada Karlovca te ispostavu u Slunju. Od usluga koje su dostupne ističe Neurofeadback, aktivnosti u bazenu, korištenje senzornog kabineta u kojemu rade dva terapeuta, dostupan fizioterapeut. Uz to, Udruzi „Zvončići“ je u protekle 4 godine odobreno financiranje za 53 projekta.

Predsjednica Udruge „Zvončići“ je izrazila svoju zabrinutost zbog činjenice da stručni djelatnici imaju ograničene visine plaća. Zbog toga mnogi korisni stručnjaci odlaze iz Udruge u potrazi za boljim naknadama.

Ana Lončarić – predsjednica Udruge za autizam „Dar“ Osijek još jednom je okupljenima prezentirala aktivnosti roditelja u svrhu dobivanja Centra za autizam za Osijek i cijelu Slavoniju. Naglasila je kako su grad Osijek i županija sad na potezu, te kako oni moraju osigurati sredstva za pokretanje adaptacije predviđenog prostora. Roditelji udruge iz Osijeka su ponosni na mali projekt za čiju su provedbu dobili sredstva od HEP-a. Radi se o sportskoj radionici. U narednom periodu bi voljeli više resursa posvetiti pisanju projekata, te se nadaju da će moći naći osobu iz Osijeka koja ima stručnosti za poziciju projektnog koordinatora.

Petar Martinić – predsjednik Udruge za autizam Split je naglasio kako je fokus Udruge za autizam Split biti podrška Centru za autizam Split, te su tako i kupili 20 tableta za djecu koja su korisnici Centra. Uz to, nabavljeno je stručne literature za Centar u vrijednosti od 2000 kuna.

ODLUKA

Skupština pozdravlja uspjehe Udruga članica te prihvaća podnesena izvješća o realizaciji aktivnosti u tekućoj 2016. godini.

Ad. 10. Prijedlozi i sugestije za obilježavanje Svjetskog dana autizma 2016.

Predsjednica Penko ističe uspjehe prethodnih godina u obilježavanju Svjetskog dana svjesnosti o autizmu. Predlaže da se SUZAH i ove godine angažira oko lobiranja za obilježavanje ovog značajnog datuma na glavnom zagrebačkom trgu. Događanje će biti popraćeno i s pozivom za medije, pozivom nositelja javnih dužnosti od interesa za SUZAH te svečanim puštanjem balona.

Predstavnici udruga članica su naglasili kako će oni i u 2016. godini provesti svoje tradicionalne aktivnosti na gradskim trgovima.

Petar Martinić – predsjednik Udruge za autizam Split, traži od SUZAH-a da kontaktira predstavnike Vlade i Sabora kako bi se dogovorio sastanak vezan uz tematiku transformacije Centara za autizam.

ODLUKA

Okupljeni predstavnici udruga članica jednoglasno prihvaćaju prijedlog predsjednice Penko i g. Petra Martinića.

Ad. 11. Odluka o pristupanju pridružene članice “Udruge za autizam Bjelovar” SUZAH

Predsjednica Penko poziva predsjednicu Udruge za autizam Bjelovar, gđu Suzanu Jurić, da u kratkim crtama prezentira udrugu i njezine aktivnosti.

Udruga za autizam Bjelovar okuplja oko 30-tak članova te radi s oko 20 djece s autizmom u dobi od 4 do 27 godina, napominje gđa Jurić. Udruga Bjelovar je osnovana prije samo dvije godine i već je prepoznata od strane Bjelovarčana i službi u gradu Bjelovaru. Grad je adaptirao i ustupio udruzi prostor od 54 kvadrata, te na 5 godina oslobodio udrugu plaćanja režijskih troškova te troškova najma, rekla je predsjednica Udruge Bjelovar gđa Jurić.

Prostor će se koristiti za privremeni boravak osoba s autizmom, korisnika udruge, te se nadaju da će imati priliku u zaposliti osobu koja će raditi u novom prostoru.

Predsjednica Lidija Penko poziva okupljene na glasanje o prihvaćanju Udruge za autizam Bjelovar u punopravno članstvo Saveza udruga za autizam Hrvatske.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća pristupanje pridružene članice Udruge za autizam Bjelovar u punopravno članstvo Saveza udruga za autizam Hrvatske kao njegova 14. članica.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, Skupština SUZAH-a je završila sa radom u 17:00 h

Zapisnik vodio: Nikola Tadić

Predsjednica SUZAH-a: Lidija Penko

Ovjerovitelj Zapisnika:
Blanka Šramek