Zapisnik sa Redovne Izborne skupštine 14.06.2014.

Z A P I S N I K sa Redovne Izborne skupštine Udruge za autizam Hrvatske,
održane 14. lipnja 2014.g. s početkom u 16,oo sati, u Nedelišću, Sportski centar „Aton"

Sjednicu je sazvala i njome predsjedavala Lidija Penko, predsjednica UZAH-a

Skupštini prisustvovali :
Lidija Penko – predsjednica Udruga za autizam Hrvatske i Udruge za autizam Rijeka
Ivana Masar – stručni suradnik i potpredsjednica Udruge za autizam Zadar
Lauren Rogulj – stručni suradnik i potpredsjednica Udruge za autizam Zadar
Ante Armanini – tajnik Udruge za autizam Zadar
Orieta Marcelić – član Udruge za autizam Zadar
Vesna Mijatović – predsjednica Udruge za autizam Nova Gradiška
Melita Dragić – prof. defektolog-logoped, Odjel za djecu s autizmom Nova Gradiška
Anita Dražetić – predsjednica Udruge „Kišni čovjek"
Jasmina Frey Škrinjar – član predsjedništva UAZ, prof. ERF
Jelka Hero – član Nadzornog odbora UZAH-a
Slavica Dujmović – predsjednica Udruge za autizam Zagreb
Petar Martinić – predsjednik Udruge za autizam Split
Kasija Mićić – Udruga „Građanska inicijativa autizam 1979"
Radelja – Udruga „Građanska inicijativa autizam 1979"
Ruža Katić – dopredsjednica Udruge „Rubikon"
Dalibor Kuhta – izvršni predsjednik Udruge „Pogled"
Snježana Čop – predsjednica Udruge „Zvončići"
Marija Puhiera – članica izvršnog odbora Udruge za autizam Dubrovnik
Zumra Kozarčanin – dopredsjednica Udruga za autizam Rijeka
Snježana Glavaš – članica nadzornog odbora Udruge za autizam Rijeka
Žarka Klopotan – ravnateljica Centra za autizam Zagreb
Evguenia Tranfić – predsjednica Udruge za autizam Pula
Dubravka Kovačević – Udruga za autizam Pula, član upravnog odbora
Edgar Glavaš – predsjednik Udruge „Pogled"
Gordana Burić – predsjednica Udruge „Naša dica Kaštela"
Tena Veverka - administratorica Udruge za autizam Hrvatske
Skupštini nisu prisustvovali:
Predstavnici Udruge za autizam Osijek (Udruge „Dar")

Dnevni red:
1. Otvaranje sjednice Redovne izborne Skupštine,
2. Prihvaćanje prijedloga Poslovnika o radu Izborne skupštine UZAH-a
3. Izbor radnih tijela:
o Radno predsjedništvo – 3 člana
o Zapisničar
o Ovjerovitelji zapisnika – 2 potpisnika
o Verifikacijska komisija – 3 člana
o Izborna komisija – 3 člana
4. Prihvaćanje Dnevnog reda Redovne izborne Skupštine
5. Utvrđivanje kvoruma od strane verifikacijske komisije
6. Izvješće o radu UZAH-a za protekli period od zadnje sjednice Skupštine i Financijsko izvješće za isto razdoblje
7. Rasprava o podnesenim izvješćima i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća
8. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta UZAH-a i donošenje odluke o predloženim izmjenama i dopunama
9. Davanje razrješnice predsjedniku i tijelima Saveza
10. Izbor predsjednika Saveza
11. Izbor članova Nadzornog odbora Saveza
12. Donošenje odluke o sastavu tijela Predsjedništva Saveza
13. Izbor članova Stručnog savjeta Saveza
14. Odluka o davanju ovlaštenja tajniku Saveza za potpisivanje financijskih i ostalih dokumenata vezanih uz rad tijela upravljanja Saveza
15. Donošenje odluke o imenovanom likvidatoru Saveza
16. Izvješća udruga članica o aktivnostima
17. Prijedlog udruge "Građanska inicijative 1979" o suradnji sa Savezom te očitovanje na taj prijedlog
18. Predstavljanje Projekta institucionalne podrške Savezu odobrenog od Nacionale zaklade
19. Razno

Ad. 1. Otvaranje sjednice Redovne izborne Skupštine
Predsjednica otvara skupštinu, utvrđuje prisutnost radnog predsjedništva. Na skupštini su prisutni svi predsjednici i predstavnici Udruga članica UZAH-a osim Udruge za autizam – Osijek koji su se ranije najavili svoju nemogućnost dolaska. Predsjednica Lidija Penko predstavila je i gđu Ružu Katić, volonterku Udruge „Rubikon" koja je predala zahtjev za članstvom u UZAH-u, te čestitala gđi Žarki Klopotan na imenovanju ravnateljicom Centra za autizam Zagreb. Pozdravila je goste na Skupštini Gđu Radelju jednog od roditelja osnivača iz 1979. godine i Gđu Kasiju Mičić predstavnika Udruge Građanska inicijativa 1979.

Ad. 2. Prihvaćanje prijedloga Poslovnika o radu Izborne skupštine UZAH-a
Skupština je jednoglasno prihvatila prijedlog Poslovnika o radu izborne Skupštine UZAH-a

Ad. 3. Izbor Radnih tijela UZAH-a
Izborna skupština prihvaća izbor Radnih tijela u predloženom sastavu i to:
Radno predsjedništvo: Lidija Penko, Evguenia Tranfić, Ante Armanini
Verifikacijska komisija: Orieta Marcelić, Vesna Mijatović, Zumra Kozarčanin
Izborna komisija: Dalibor Kuhta, Snježana Čop, Jelka Hero
Ovjerovitelji: Anita Dražetić, Slavica Dujmović
Zapisničar: Tena Veverka

Ad. 4. Prihvaćanje Dnevnog reda Redovne izborne Skupštine
Predsjednica Udruge za autizam Hrvatske, Lidija Penko prezentira dnevni red. Nakon što je utvrđeno da nazočni nemaju prijedloga za dopune, jednoglasno se prihvaća dnevni red.

Ad. 5. Utvrđivanje kvoruma od strane verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija je utvrdila da su na Redovnoj izbornoj skupštini nazočni predstavnici 11 Udruga članica te da su time ispunjeni uvjeti za rad i pravovaljano donošenje odluka Skupštine.

Ad. 6. Izvješće o radu UZAH-a za protekli period od zadnje sjednice Skupštine i Financijsko izvješće za isto razdoblje
Predsjednica Lidija Penko iznijela je izvješće o radu UZAH-a za period svog mandata (usmeno i pisano), sa osvrtom na period od zadnje skupštine , naglasivši projekt „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju saveza osoba s invaliditetom", odobren u svibnju 2014. godine od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, čijim će se sredstvima, osim održavanja redovnog rada ureda UZAH-a, podržati i Udruge članice koje svoje prijedloge o temama predviđenih edukacija stručnog kadra mogu iznijeti u razdoblju koje slijedi. Naposljetku, Penko je podnijela i (pismeno) financijsko izvješće za isto razdoblje istaknuvši postignuća u svom mandatu, a to su članstvo u SOIH-u, ulazak UZAH-a u Povjerenstvo za osobe s invaliditetom u Vladi RH, dobivanje prostora i projekata koji su omogućili uređenje prostora za rad UZAH-a, zapošljavanje osoba za rad u UZAH-u, dobivanje projekata i institucionalne podrške te inicijative koje su dovele do formiranja multi-resorne radne skupine za autizam od strane tri ministarstva koja radi na rješavanju problematike autizma, radnu skupinu u Ministarstvu zdravlja vezano uz definiranje potreba za dijagnostiku i ranu intervenciju u čijem je sastavu i Gđa Penko ispred UZAH-a , uvođenje autizma u pravilnike MSPM te početak sustavnog rješavanja problema, kao i sporazum koji su tri resorna ministarstva potpisala 2.4.2014. na Svjetski dan autizma s UNICEF-om i ERF-om o definiranju kriterija za pokretanje dijagnostike i rane intervencije za osobe s autizmom u RH. (Prilog 1, Prilog 2).

Ad. 7. Rasprava o podnesenim izvješćima i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća
G. Petar Martinić – pohvaljuje uspjeh UZAH-a za vrijeme mandata predsjednice Penko, te smatra da je puno toga napravljeno. Ipak, naglašava kako ima i problema u komunikaciji unutar Saveza te izdvaja neuspjeh uključivanja Udruge za autizam Osijek u mrežu suradnje, napominjući da u Osijeku ne postoji Centar za autizam za koji smo se dugo zalagali. Nadalje, postavlja upit zašto odmaralište Udruge u Selinama ne može biti u vlasništvu UZAH-a te smatra kako bi sve udruge članice trebale donirati sredstva za spomenuto odmorište. G. Martinić nastavlja izražavanjem nezadovoljstva zbog neuspjeha konkretnijeg uključivanja roditelja i struke rješavanje problematike djece i osoba s autizmom, te smatra da bi uzevši u obzir broj autističnih osoba u Hrvatskoj, država trebala reagirati. Na kraju G. Martinić rezimira, treba za sljedećeg mandata riješiti pravno pitanje vlasništva odmorišta u Selinama, motivirati 3 ministarstva, izgraditi referalni centar te se pobrinuti da struka bude kvalitativno i kvantitativno prisutna.
Gđa Jasmina Frey Škrinjar – smatra da je potrebno formirati jedinstveno tijelo vještačenja, te naglasila problem dijagnostike autizma i miješanja osoba iz autističnog spektra sa osobama sa intelektualnim teškoćama. Nadalje, gđa Škrinjar naglašava kako bi Udruge trebale blisko surađivati sa relevantnom strukom kako bi se prvenstveno dobio algoritam dijagnostike, educirati logopede, doškolovati pedijatre, poraditi na ranoj intervenciji i deinstitualizaciji te oformiti centre certificiranim osobljem (trenutno u Hrvatskoj postoji samo 4 stručnjaka sa certifikatom ADOS – Autism Diagnostic Observation Schedule) kako bi se riješio problem rane dijagnostike. Nadalje, navodi činjenicu da je oformljeno Državno povjerenstvo za autizam u kojem nema struke niti liječnika, naglašava nedostatak stručnjaka u Slavoniji i Dalmaciji kao i pretrpane kapacitete na Zagrebačkom ERF-u. Navodi da godišnje sa ERF-a izlazi 50-60 stručnjaka što je nedovoljno za potrebe.
Gđa Snježana Čop – slaže se sa navodima gđe Škrinjar da fali kompetentnih stručnjaka iz relevantnih područja, što onemogućava provođenje aktivnosti udruga za podršku djeci.
Gđa Lidija Penko nastavno navodi da se Ministarstvu obrazovanja treba predložiti otvaranje studija po uzoru na Zagrebački ERF i u gradovima Rijeci , Splitu i Osijeku. Podsjeća Prof. Škrinjar da je ERF- kao jedini fakultet koji educira struku na neki način odogovoran i kompetentan da Ministarstvu obrazovanja ukaže na ovu potrebu na koju udruge kontinuirano ukazuju, ali njih Ministarstvo ne doživljava dovoljno kao što bi zasigurno struku ERF-a.
Gđa Kasija Mičić – navodi da trebamo intenzivnije raditi na sustavnim rješenjima, te da bi u rad trebali više biti uključeni sami roditelji i struka, dok na čelu dijagnostičkog tima mora biti liječnik te tim educiran za specifičan pristup dijagnostici autizma.
Gđa Jelka Hero – pohvalila je uspjeh UZAH-a u proteklom razdoblju i čestitala na velikom napretku koji je postignut dobivanjem prostora te institucionalnom podrškom. Smatra da se puno toga napravilo i da ništa ne ide odjednom.
Gđa Lidija Penko – čestitala je svim Udrugama članicama na radu, zalaganju i postignutom uspjehu u posljednje četiri godine te završila raspravu uz komentar da je UZAH uspješan koliko su uspješne i njegove članice, i da svaka udruga u lokaloj zajednici pokreće sustav podrške. A svi zajedno nastojimo sustavu ukazati na potrebu donošenja sustavnih i zakonskih rješenja.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Izborna Skupština prihvatila je podnesena izvješća o radu UZAH-a za mandata predsjednice Lidije Penko.

Ad. 8. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta UZAH-a i donošenje odluke o predloženim izmjenama i dopunama
Predsjednica Lidija Penko je iznijela prijedlog izmjena i dopuna Statuta UZAH-a od kojih je najvažniji da je udruga promijenila adresu sjedišta u Ljudevita Posavskog 37 te naziv u Savez udruga za autizam Hrvatske (SUZAH). Penko je nadalje naglasila potrebu ustrojstva UZAH-a u kojem je funkcija Upravnog odbora odvojena od Izvršnog odbora. Gđa Penko predlaže da se Izvršni odbor sastoji od pet članova/ica Udruge koji će operativno izvršavati aktivnosti i poslovanje u skladu sa odlukama skupštine.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog izmjena i dopuna Statuta, promjenu imena i adrese Saveza te formiranje Izvršnog odbora Udruge koje će se sastojati od pet članova/ica.
Predsjednica Lidija Penko predlaže članove Izvršnog odbora.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština prihvaća kandidature predloženih članova te formiranje Izvršnog odbora u sastavu: Gordana Burić (predsjednica Izvršnog odbora), Evguenia Tranfić, Marija Puhiera, Petar Martinić i Edgar Glavaš. Izvršni odbor će izvršavati povjerene mu zadatke i zaduženja od strane upravnih tijela tj. Predsjedništva i Skupštine.

Ad. 9. Davanje razrješnice predsjedniku i tijelima Saveza
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština daje razrješnice predsjednici, nadzornom odboru i predsjedništvu.

Ad. 10. Izbor predsjednika Saveza
Skupština predlaže ponovni izbor gđe Lidije Penko na idući mandat od četiri godine.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Jednoglasno je usvojen prijedlog imenovanja Lidije Penko za predsjednicu Saveza za autizam Hrvatske na mandat od iduće četiri godine.
Gđa Lidija Penko – prisutnima je ukratko predstavila Program rada Saveza za 2014 – 2018. godine koji je članovima dostavljen uz poziv za Skupštinu.
ODLUKA
Jednoglasno se prihvaća predloženi Program rada za 2014 – 2018. godine.
Novoizabrana predsjednica Lidija Penko zahvalila se na izboru i obećala da će biti otvorena za sugestije i suradnju te se nada još boljoj komunikaciji i suradnji članica u Savezu. Naglasila je da će Udruga nastaviti djelovanje u zacrtanim pravcima, da će se i dalje raditi na osnaživanju UZAH-a kroz druženja, skupove, okrugle stolove i suradnju s drugim udrugama, kao i na motivaciji roditelja za otvaranje udruga u drugim gradovima. Dodala je da društvo i akademska zajednica postaju sve svjesniji potrebe za kvalitetnom suradnjom te da dobiveni prostor za urede UZAH-a, kao i planirano zapošljavanje mladih stručnjaka daju više prostora za kvalitetniji rad i napredak Saveza.

Ad. 11. Izbor članova Nadzornog odbora Saveza
Predsjednica Lidija Penko predlaže članove Nadzornog odbora Saveza.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština prihvaća kandidature predloženih članova te je sastav Nadzornog odbora Saveza: Jasmina Frey Škrinjar, Snježana Glavaš, Jelka Hero.

Ad. 12. Donošenje odluke o sastavu tijela Predsjedništva Saveza
Skupština jednoglasno prihvaća sastav predsjedništva Saveza kojeg čine predsjednici svih udruga članica. Od posljednje Izborne skupštine, tri su Udruge članice promijenile predsjednika:
Udruga za autizam Zadar: Katarina Kurta,
Udruga za autizam Osijek (Udruga „Dar"): Josip Ašvanji,
Udruga za autizam Čakovec (Udruga „Pogled"): Edgar Glavaš,
te se spomenuti novi predsjednici Udruga članica prihvaćaju u sastav tijela Predsjedništva Saveza uz predsjednike:
Udruga za autizam Zagreb: Slavica Dujmović
Udruga za autizam Nova Gradiška: Vesna Mijatović
Udruga za „Kišni čovjek": Anita Dražetić
Udruga za autizam Split: Petar Martinić
Udruga za autizam Karlovac (Udruga „Zvončići"): Snježana Čop
Udruga za autizam Dubrovnik (Udruga „Zajedno do zdravlja"): Roberto Machiedo
Udruga za autizam Rijeka: Lidija Penko
Udruga za autizam Istra: Evguenia Tranfić
Udruga za autizam Kaštel Novi (Udruga „Naša dica"): Gordana Burić
G. Petar Martinić – iznosi prijedlog o definiranju užeg i šireg predsjedništva Saveza.
Prisutni predstavnici udruga članica, članovi predsjedništva ističu da su svi jednako važni u donošenju odluka i rješavanju problematike i ne pristaju da se predsjedništvo dijeli na one koji su više ili maje važni, svi trebaju biti jednaki u zastupanju stavova.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština odbija prijedlog razdvajanja Predsjedništva Saveza na uže i šire Predsjedništvo.

Ad. 13. Izbor članova Stručnog savjeta Saveza
Predsjednica Lidija Penko predlaže članove Stručnog savjeta s napomenom da se stručni savjet može proširiti ovisno o potrebama Saveza za stručnom podrškom.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština prihvaća predložene članove za sastav Stručnog savjeta Saveza koji čine: Žarka Klopotan, Renata Vragović, Jasmina Frey Škrinjar i Jasmina Stošić.

Ad. 14. Odluka o davanju ovlaštenja tajniku Saveza za potpisivanje financijskih i ostalih dokumenata vezanih uz rad tijela upravljanja Saveza
Predsjednica Lidija Penko predlaže Tenu Veverku za poziciju tajnice Saveza sa ovlastima potpisivanja financijskih i ostalih dokumenata vezanih za rad tijela upravljanja Saveza.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština usvaja prijedlog imenovanja Tene Veverke tajnicom Saveza sa predloženim ovlastima.

Ad. 15. Donošenje odluke o imenovanom likvidatoru Saveza
Predsjednica Lidija Penko predlaže Slavicu Dujmović za poziciju likvidatora Saveza.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština usvaja prijedlog imenovanja Slavice Dujmović likvidatorom Saveza.

Ad. 16. Izvješća udruga članica o aktivnostima
Udruge članice su se složile kako su svoje aktivnosti i pozitivne pomake kao i problematiku iznijele na Redovnoj godišnjoj Skupštini održanoj 15.02.2014. godine u uredima UZAH-a u Zagrebu.
G. Petar Martinić – ipak moli za iznošenjem izvješća svoje Udruge za autizam – Split, budući nije bio prisutan na prethodnoj Skupštini, te kratko navodi da ima dugogodišnje iskustvo rada za dobrobit osoba s autizmom (20 godina) te bi izdvojio dva značajna projekta Udruge: „Stvori prijatelja" gdje se kroz druženje roditelja, prijatelja i djece roditeljima pružaju informacije o autizmu, te „Pružanje pomoći i promicanje prava osoba s autizmom" kroz koji se omogućava informiranost roditelja i djelatnika o novostima vezanim za autizam u svijetu. Nadalje, zamolio je za poštovanje u budućoj komunikaciji i suradnji sa Udrugama članicama UZAH-a.
Gđa Lidija Penko – odgovorila je G. Martiniću da se poštovanje zaslužuje na način da ga se treba i iskazati, ako se prema predstavnicima Udruga članica i predsjednici odnosi s poštovanjem, poštovanje će zauzvrat i dobiti, a što on nije pokazao u prethodnom periodu radi čega mu je na predzadnjoj Skupštini oduzeta mogućnost da kao dopredsjednik zastupa stavove UZAH-a. Istaknula je da se više neće tolerirati njegovo neprimjereno ponašanje kojim omalovažava ugled Saveza i njegovih članica, i da će u slučaju nastavka takvih ponašanja ona postupiti po odrednicama Statuta kojim se to sankcionira.

Ad. 17. Prijedlog udruge "Građanska inicijativa Autizam 1979" o suradnji sa Savezom te očitovanje na taj prijedlog
Članovi su komentirali prijedlog suradnje koji je Udruga poslala svim članicama i iz kojih im nije bilo jasno kakav konkretan oblik suradnje Udruga 1979. želi, budući je u prijedlogu navedeno sve ono na čemu godinama radi i Savez. Gđa Mičić je pojasnila da su otvoreni za suradnju i podršku po svim pitanjima koje sustavno rješavamo u cilju bržeg rješavanja. Skupština je prihvatila suradnju s "Građanskom inicijativom Autizam 1979" koju je predstavila gđa Kasija Mičić uz napomenu da pošalju informacije i prijedloge u konkretnim situacijama kada žele našu podršku i suradnju.

Ad. 18. Predstavljanje Projekta institucionalne podrške Savezu odobrenog od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
Gđa Tena Veverka – predstavila je projekt „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju saveza osoba s invaliditetom" odobrenim za 2014. godinu od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Tim su projektom UZAH-u odobrena sredstva od 307.487,72 kune koja će se u tekućoj godini tekućoj godini utrošiti na režijske troškove UZAH-a, zapošljavanje mladih stručnjaka iz relevantnih područja te podršku i osnaživanje Udruga članica.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština pozdravlja projekt te jednoglasno prihvaća predstavljeni plan provedbe projekta „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju osoba s invaliditetom".

Ad. 19. Razno
Predsjednica je istaknula da Savez prati i javlja se na natječaje za projekte kojima bi se omogućilo dobivanje podrške za programske aktivnosti od strane raznih donatora u skladu sa odlukom prethodnih Skupština, te želi da se to potvrdi za javljanje na buduće natječaje i na ovoj Skupštini.
ODLUKA
Skupština donosi odluku da se Savez i nadalje nastavno javlja na raspisane natječaje za projekte i programe kojima bi se omogućila realizacija ciljeva Saveza u interesu svih članica.
Gđa Ruža Katić – volonterka i dopredsjednica Udruge „Rubikon" podnijela je zahtjev za članstvo u UZAH-u te predstavila rad svoje Udruge koja djeluje na području grada Zaprešića i okolnih općina. Članovi Udruge „Rubikon" su roditelji djece u rasponu od 5 do 13 godina, te sva djeca imaju poremećaj iz autističnog spektra, a poneka uz to i druge poteškoće poput blaže ili teže mentalne retardacije, ADHD, cerebralne paralize ili epilepsije. Napomenula je kako Udruga „Rubikon" također obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu 02. travnja puštanjem plavih balona, te da su inicirali poseban odjel za djecu s autizmom pri školi, prvi u RH. Udruga se izborila za osnivanje zasebnog odjela za djecu s poteškoćama u sklopu redovne osnovne škole, što je prvi primjer otvaranja takvog odjela u RH.
Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća
ODLUKA
Skupština usvaja prijedlog pridruživanja Udruge „Rubikon" u pridruženo članstvo, dok će odluku o prijemu u punopravno članstvo donijeti na sljedećoj Skupštini.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda Skupština je završila sa radom u 20.00h

U Nedelišću, 14. lipnja 2014.

Zapisnik vodila: Tena Veverka

Predsjednica Udruge: Lidija Penko

Ovjerovitelji Zapisnika:
Anita Dražetić
Slavica Dujmović