Zapisnik s Redovne Godišnje Skupštine 19.03.2016

Z A P I S N I K sa Redovne Godišnje Skupštine Saveza udruga za autizam Hrvatske,
održane 19. ožujka 2016.g. s početkom u 13,oo sati, u prostorima Saveza udruga za autizam Hrvatske, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 37, 10000 Zagreb

Skupštinu je sazvala i njome predsjedavala Lidija Penko, predsjednica UZAH-a

Skupštini prisustvovali:

Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a i Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka,
Slavica Dujmović, predsjednica Udruge za autizam - Zagreb,
Anita Dražetić, predsjednica Udruge "Kišni čovjek" Zagreb,
Edgar Glavaš, predsjednik Udruge „Pogled“ Čakovec, član Izvršnog odbora SUZAH-a,
Petar Martinić Meštrante, predsjednik Udruge za autizam Split, član Izvršnog odbora SUZAH-a,
Ana Lončarić, predsjednica Udruge "Dar" Osijek,
Suzana Jurić, predsjednica Udruge za autizam Bjelovar,
Ruža Franjičević, predsjednica Udruge "Rubikon" Zaprešić,
Jasmina Frey Škrinjar, članica Nadzornog odbora SUZAH-a,
Žarka Klopotan, ravnateljica Centra za Autizam Zagreb,
Kristina Hohoš, Udruga za autizam Bjelovar,
Tena Veverka, tajnica SUZAH-a,
Nikola Tadić, projektni koordinator SUZAH-a,

Skupštini nisu prisustvovali:

Predstavnici Udruge za autizam Istra,
Predstavnici Udruge „Zajedno do zdravlja“ Sekcija za autizam Dubrovnik,
Predstavnici Udruge „Naša dica“ Kaštele,
Predstavnici Udruge za autizam Zadar,
Predstavnici Udruge „Zvončići" Karlovac,
Predstavnici Udruge "Sunce" Nova Gradiška.

Dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine (pozdravni govor Predsjednice)
  2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Usvajanje financijskog izvješća SUZAH-a za 2015 godinu
  4. Predstavljanje rada Centara znanja, te našeg osmog Centra znanja u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom.
  5. Predstavljanje projekta “Polet” – Podrška obitelji i promicanje i zaštita prava djece. odobrenog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, koji se trenutno provodi u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.
  6. Dogovor oko sastanka sa predstavnicima Saveza udruženja za pomoć osobama s autizmom iz Srbije.
  7. Donošenje odluke o dvije teme koje će analizom javnih politika obraditi koordinatori SUZAH-a u planu podrške Centara znanja pod mentorstvom Ane Petek sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
  8. Dogovor oko potrebe posjete kordinatora SUZAH-a Udrugama članicama.
  9. Odluka o gašenju Udruge “Kišni čovjek”.
  10. Prijedlozi članica i dogovor za obilježavanje Svjetskog Dana autizma, 02.04.2016.

 

Ad. 1. Otvaranje Skupštine i pozdravni govor predsjednice Lidije Penko

Predsjednica SUZAH-a Lidija Penko se obraća nazočnima s pozdravom i zahvalom na dolasku i sudjelovanju. Predsjednica prenosi okupljenima razloge nemogućnosti dolaska predstavnika Udruga Zadar, Istra, Karlovac, Dubrovnik, Nova Gradiška i Kaštela.

Predsjednica SUZAH-a, otvorila je skupštinu pozdravivši sve prisutne te ukratko prokomentirala postignuća Saveza te nastojanja da se u 2015. godini potaknu sustavna rješenja usluga u zajednici vezano za skrb i brigu o osobama s autizmom. SUZAH trenutno koordinira i zastupa 14 udruga za autizam s područja cijele Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Karlovac, Zadar, Nova Gradiška, Kaštel Novi, Dubrovnik, Pula i Čakovec) s ciljem informiranja, savjetovanja, edukacije, pružanja podrške obiteljima osoba s autizmom te zastupanje potreba djece, mladih i odraslih osoba s autizmom, kako na razini države tako zajedno sa udrugama članicama i na razinama lokalnih zajednica.

Ad. 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

Na skupštini su prisutni predstavnici osam udruga članica što je prema Statutu SUZAH-a dostatno za utvrđivanje kvoruma.

Predsjednica Penko prezentira sažetak točaka dnevnog reda te poziva nazočne na prihvaćanje dnevnog reda godišnje skupštine.

Skupština jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.

Skupština jednoglasno prihvaća, na prijedlog predsjednice, Tenu Veverka kao zapisničara Skupštine i Žarku Klopotan kao ovjerovitelja zapisnika Skupštine.

Ad. 3. Usvajanje financijskog izvješća SUZAH-a za 2015 godinu.

Projektni koordinator Nikola Tadić prezentira godišnji izvještaj SUZAH-a te najvažniju stavku u razvoju Saveza koja se ostvarila krajem 2015. godine potipisivanjem ugovora za Razvojnu suradnju s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva u području Centara znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom, o kojoj će detaljnije izložiti u sljedećoj točki.

Tajnica SUZAH-a Tena Veverka prezentirala je stavke proračuna za 2015 godinu uz priloženo godišnje izvješće Saveza. Napomenula je kako će Godišnja bilanca i Izvještaj o prihodima i rashodima za 2015 godinu biti javno dostupni na web stranici SUZAH-a po danom roku za predaju istih od strane računovodstvenog servisa Saveza udruga za autizam Hrvatske

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština prihvaća podnesena izvješća o radu i financijskom poslovanju SUZAH-a u 2015. godini.

Ad. 4. Predstavljanje rada Centara znanja, te našeg osmog Centra znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

Nikola Tadić, projektni koordinator SUZAH-a otvara točku dnevnog reda naglašavajući da je SUZAH počeo djelovati unutar 8 centra znanja. U kratkim crtama okupljenima prezentira ostalih 7 Centara znanja i područja njihovog djelovanja te daje riječ predsjednici Lidiji Penko, koja nastavlja o prvom sastanku Centara znanja u Zadru, pod pokroviteljstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Lidija Penko okupljenima prezentira dnevni red sastanka u Zadru te dodaje kako su sastanku nazočili mladi ljudi koji posjeduju veliko znanje o razvoju civilnog društva te kako SUZAH i sve udruge članice imaju otvorena vrata za učenje i povezivanje sa ostalim centrima znanja.

Nikola Tadić preuzima riječ te se osvrće na dva sastanka u Zagrebu, na kojima se sudjelovao. Još jednom se naglašava izuzetna motivacija ostalih predstavnika 7 centara znanja za suradnju. Predstavnici Centara znanja su se okupili kako bi razgovarali o novom proračunu RH za naredno razdoblje, te utjecaj proračunskih raspodjela na sektor civilnog društva i područje zaštite i brige za osobe s invaliditetom. Uz to, na sastancima se počelo govoriti o provedbi kampanje za dizanje svijesti o radu organizacija civilnog društva u Hrvatskoj te je s tom svrhom planiran i sastanak s podpredsjednikom Vlade RH Božom Petrovom.

Predstavnici ostalih Centara znanja su izuzetno zainteresirani za djelovanje Saveza koji su članovi osmog Centra znanja te je veliki dio sastanaka prošao u razmjeni informacija, znanja i iskustava dodao je na kraju Nikola Tadić

Edgar Glavaš je pitao postoji li mogućnost da se kroz jednu poruku elektroničke pošte nešto detaljnije objasni djelovanje ostalih sedam, „starih“, centara na što je Nikola Tadić potvrdno odgovorio i obvezao se na slanje takvog informativnog maila u sljedećih nekoliko dana.

Slavica Dujmović je napomenula kako smo u poziciji da iskoristimo ovo veće okupljanje organizacija civilnog društva i u svrhu lobiranja za rješavanje nekih dugotrajnih problema.

Predsjednici Udruga članica reagirali su veoma pozitivno na tempo razvoja Saveza i pozdravljaju formiranje osmog centra znanja kojeg čine SUZAH uz 12 Saveza osoba s invaliditetom.

Ad.5. Predstavljanje projekta “Polet” – Podrška obitelji i promicanje i zaštita prava djece. odobrenog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, koji se trenutno provodi u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom.

Nikola Tadić prezentira projekt „Polet“ koji SUZAH provodi od početka godine u suradnji s Centrom za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.

Projektni koordinator Tadić nastavlja objašnjavajući kako se radi o projektu koji uključuje tri serije od 6 radionica za roditelje koji se susreću s dijagnozom autizma kod svoje djece. Provoditeljice projekta su tri mlade stručnjakinje koje između sebe imaju dugogodišnje iskustvo rada s djecom s poremećajem iz spektra autizma. Po završetku projekta na web stranici SUZAH-a će biti prezetirani neki od zaključaka radionica, kako bi i roditelji koji nisu dio programa mogli dobiti prijeko potrebne informacije, rekao je Nikola Tadić i dodao kako za sada traje prva serija radionica. Roditelji su izuzetno zadovoljni radionicama te na svakoj radionici naglašavaju da su stekli nova znanja koja će primjenjivati u komunikaciji sa svojom djecom.

Jasmina Frey Škrinjar, redovita profesorica s ERF-a i mentor na projektu je također naglasila koliko je zadovoljna projektom i provoditeljicama te dodaje kako bi se trebalo naći način da se ovakav projekt diseminira i izvan Zagreba.

Nikola Tadić daje nekoliko primjera interakcije roditelja kroz koje se jasno može iščitati njihova zainteresiranost za tematiku radionice.

Predstavnici Udruge za autizam Osijek su zainteresirani za širenje projekta na područje Slavonije.

Ad.6. Dogovor oko sastanka s predstavnicima Saveza udruženja za pomoć osobama s autizmom iz Srbije.

Nikola Tadić je bio u privatnom posjetu Beogradu unutar kojeg je našao vremena za sastanak s Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama s autizmom.

Glavne teme sastanka su bile razmjena informacije o djelovanju srodnih Saveza, kao i organizacija susreta predstavnika SUZAH-a i srodne organizacije iz Srbije, rekao je Nikola Tadić. Dodao je kako postoji veliki potencijal za razmjenu projektnih ideja i informacija te znanja s obzirom na slična iskustva Saveza, ali i različiti fokus djelovanja.

Predstavnica Udruge za autizam Osijek je predložila da se sastanak održi u Osijeku, s obzirom da je lokacijski blizu svim Savezima, ukoliko uključimo i kolege iz BiH.

Nikola Tadić je napomenuo i kako treba iskoristiti potencijal koji nude projekti prekogranične suradnje te kako je ovo dobra prilika za uspostavljanje kontakata koji bi mogli rezultirati zajedničkom prijavom projekta.

Petar Martinić se nadovezao kako treba nastaviti raditi na dovođenju kongresa Autism Europe u Hrvatsku, na što je Lidija Penko replicirala kako već neko vrijeme aktivno lobira za to.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Udruge članice jednoglasno prihvaćaju prijedlog sastanka sa Savezom udruženja za pomoć osobama s autizmom iz Srbije, kao i nastavak prekogranične suradnje i razmjene primjera dobre prakse.   

Ad.7. Donošenje odluke o dvije teme koje će analizom javnih politika obraditi koordinatori SUZAH-a u planu podrške Centara znanja pod mentorstvom Ane Petek sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Nikola Tadić prezentira okupljenima analizu javnih politika za koju će djelatnici SUZAH-a kroz naredno razdoblje proći edukaciju. Policy analiza ili analiza javnih politika je jedno od područja koja su prioritetna u pogledu djelovanja osmog Centra znanja.

Analiza javnih politika nam omogućuje da na profesionalan, znanstveno utemeljen i relevantan način pratimo provedbu politika koje su nam važne, i da utječemo na donošenje budućih politika, napomenuo je Nikola Tadić i dodao kako nam ostalih 7 Centara znanja mogu poslužiti kao partneri ili dobar primjer. Kao primjer Tadić koristi istraživanje o politici zapošljavanja mladih koje je provela Mreža mladih Hrvatske.

Predstavnica udruge Osijek predlaže praćenje provedbe stvaranja Centra za autizam u Osijeku

Jasmina Frey Škrinjar i Lidija Penko predlažu analizu Strategije izjednačavanja prava osoba s invaliditetom i Nacionalne strategije.

Slavica Dujmović i Anita Dražetić naglašavaju problem nedovoljnog financiranja stambenih zajednica i potrebu da se dublje uđe u zakonske regulative vezane uz ovo područje. Predsjednice nastavljaju o nedostatku informacija o broju djece koje je imalo asistente u 2015 godini, koliko ih je uključeno u vrtić, u kolikoj je mjeri Grad Zagreb potaknuo deinstitucionalizaciju te u kojim je omjerima porastao broj osoba s poremećajem iz spektra autizma. Dražetić predlaže da se analizraju postojeći zakoni te razlozi zbog kojih se isti ne provode.

Predsjednica Udruge Zagreb, Slavica Dujmović, naglašava kako je i prošla i ova vlada za izradu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom izdvojila ogromna sredstva, no Strategija se u praksi ne provodi. Nastavlja sa problematikom stambenih zajednica gdje se za korisnika iz proračuna izdvaja mjesečno samo 5.400,00 kn dok im je realno za podršku potrebno mnogo više. Nadalje, u stambenim zajednicama je na jednog korisnika jedan djelatnik koji je na minimalnoj plaći obzirom se za svakog izdvaja 4.900,00 kn, što za korisnika ostavlja samo 500,00 kn. Tim bi se iznosom trebalo pokriti sve ostale troškove koji uključuju režijske troškove, hranu, odjeću, obuću, održavanje objekta i ostalo. Kad se sve zbroji, nedostaje nam godišnje 240.000,00 kn, zaključila je gđa Dujmović.

Lidija Penko se nadovezuje sa da osobe s autizmom ne primaju invalidninu, porodičnu naknadu kao ni dječji doplatak.

Jasmina Frey Škrinjar napominje da je glavarinama u Udrugama 5.400,00 kn dok u institucijama ista nije ispod 10.000,00 kn.

Slavica Dujmović zaključuje da se treba tražiti izjednačavanje, te bi minimalna glavarina od 9.000,00 kn značila i prijeko potrebno povećanje plaća za djelatnike u stambenim zajednicama, na koje u svakoj smjeni ide 3 korisnika, za njih nemaju zamjene, što dovodi do toga da djelatnici rade prekovremene, vikende i blagdane a nemaju pravo na bolovanje i godišnji odmor. Na godišnji se odmor ide kolektivno pošto ne postoji alternativa.

Anita Dražetić upućuje pitanje projektnim koordinatorima SUZAH-a da li ovo može biti jedna od tema koju će provesti analizom javnih politika.

Nikola Tadić potvrđuje naglašavajući da to i je naša prvobitna ideja. Zaključuje kako su problemi univerzalni u svim Udrugama članicama, odnosno njihovim lokalnim sredinama, bilo to problematika vezana uz vrtiće, pedijatre i stomatologe.

Predsjednica Udruge Zagreb nadovezuje se sa praktičnim primjerom stomatološkog problema svog sina kojeg je u petak zabolio zub, i obzirom stomatolozi nisu ekipirani i boje se davati anesteziju, tri ga je dana i noći bolio zub do ponedjeljka kad je napokon dospio do dr. Jukić koja mu je dala injekciju i izvadila zub. Naime, gđa Dujmović, napominje kako dežurna stomatologinja nije mogla niti konstatirati koji je zub pokvaren, a pošto vikendom ne radi ekipa za osobe s autizmom, nisu imali izbora nego čekati do ponedjeljka.

Edgar Glavaš navodi kako je glavni problem što osobe s posebnim potrebama nemaju veću cijenu, a rad s njima je daleko zahtjevniji. Samim time, nikome nije u interesu raditi s osobama s posebnim potrebama. Smatra da je trenutačna situacija apsurdna, da se dijete nesmije staviti u poziciju da čeka po par mjeseci zahvat te da slanje svih pacijenata u Zagreb nije rješenje.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Udruge članice prihvaćaju prijedlog da se komunikacija službeno nastavi putem maila kako bi se kvalitetnije targetirala dva područja koja će zaposlenici SUZAH-a obraditi.

Ad. 8. Dogovor oko potrebe posjete kordinatora SUZAH-a Udrugama članicama.

Nikola Tadić predložio je koncept Razvojne suradnje s kojom je SUZAH krenuo s početkom 2016 godine u kojoj je jedan od ciljeva posjetiti par Udruga članica Saveza u cilju boljeg razumijevanja njihovih potreba i problema, te stvaranja kvalitetnijih kontakata upoznavanjem cjelokupne strukture zaslužne za funkcioniranje Udruge.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Udruge članice jednoglasno prihvaćaju prijedlog posjete stručnih suradnika Udrugama članicama Saveza. 

Ad. 9. Odluka o gašenju Udruge “Kišni čovjek”.

Anita Dražetić, predsjednica Udruge „Kišni čovjek“ napominje kako je na zadnjoj Skupštini Udruge najavljeno gašenje Udruge „Kišni čovjek“. U Udruzi je postajalo puno nepremostivih razlika, te je preostalih 5 članova jednoglasnom odlukom odlučilo ugasiti Udrugu, a prostor u kojem su djelovali prepustiti Centru za autizam Zagreb.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Udruge članice jednoglasno prihvaćaju odluku gašenja Udruge „Kišni čovjek“.

Ad. 10. Prijedlozi članica i dogovor za obilježavanje Svjetskog Dana autizma, 02.04.2016.

Predsjednica Penko otvara točku dnevnog reda prijedlogom da obzirom ove godine 02.04.2016 pada na subotu, a zbog važnosti vidljivosti spomenutog datuma, trebamo obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu pomaknuti dan ranije, dakle radni dan petak 01.04.2016 godine. Tome je prvenstveno razlog prijašnja iskustva koja su pokazala da mnogi predstavnici lokalne samouprave i državnih tijela ne mogu nazočiti događanju na dane vikenda, odnosno neradne dane. 

Predsjednica Lidija Penko poziva okupljene da daju svoje prijedloge vezane uz prijedlog obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu 01.04.2016 godine.

Okupljeni razmatraju prijedlog predsjednice Penko, nakon čega ga Udruga Zagreb, Rijeka, Split, Čakovec i Karlovac prihvaćaju, dok preostale Udruge Saveza odlučuju obilježiti Svjetski dan svjesnosti o autizmu u subotu, 02.04.2016 godine.

Lidija Penko iznosi prijedlog krovne organizacije SUZAH-a, Autism Europe, za slogan ovogodišnjeg obilježavanja dana autizma: „„Autizam – poštovanje, prihvaćanje, inkluzija“

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština pozdravlja prijedloge te jednoglasno prihvaća slogan za obilježavanje Svjetskog dana svjesnost o autizmu za 2016 godinu.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, Skupština SUZAH-a je završila sa radom u 17:00 h

Zapisnik vodio: Tena Veverka

Predsjednica SUZAH-a: Lidija Penko

Ovjerovitelj Zapisnika:
Žarka Klopotan