Zapisnik sa Godišnje Skupštine 28.02.2015.

Z A P I S N I K sa Redovne Skupštine Saveza udruga za autizam Hrvatske,
održane 28. veljače 2015.g. s početkom u 13,oo sati, u prostorima SUZAH-a na adresi Ljudevita Posavskog 37, Zagreb

Sjednicu je sazvala i njome predsjedavala Lidija Penko, predsjednica UZAH-a

Skupštini prisustvovali:

Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a i Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka
Slavica Dujmović, predsjednica Udruge za autizam Zagreb
Luka Femec, direktor Udruge za autizam Zagreb,
Anita Dražetić, predsjednica Udruge Kišni čovjek Zagreb ,
Dalibor Kuhta, predsjednik Izvršnog odbora Udruge Pogled Čakovec,
Edgar Glavaš, predsjednik Udruge Pogled Čakovec, član Izvršnog odbora SUZAH-a,
Žarka Klopotan, ravnateljica Centra za Autizam Zagreb,
Jelka Hero, članica Nadzornog odbor SUZAH-a,
Janjica Tomić, tajnica Udruge Rubikon Zaprešić,
Ruža Franjičević, predsjednica Udruge Rubikon Zaprešić,
Davorka Ivček, potpredsjednica Udruge Rubikon Zaprešić,
Nada Grgurević, zamjenica predsjednice Udruge Kišni čovjek Zagreb,
Jasmina Frey Škrinjar, članica Nadzornog odbor SUZAH-a,
Petar Martinić, predsjednik Udruge za autizam Split, član Izvršnog odbora SUZAH-a, 
Ante Armanini, tajnik Udruge za autizam Zadar,
Snježana Glavaš, članica Nadzornog odbora SUZAH-a,
Vesna Mijatović, predsjednica Udruge za autizam Nova Gradiška,
Tena Veverka, tajnica SUZAH-a,
Nikola Tadić, projektni koordinator SUZAH-a,

Skupštini nisu prisustvovali:

Predstavnici Udruge za autizam Osijek,
Predstavnici Udruge za autizam Istra,
Predstavnici Udruge „Naša dica“ Kaštela,
Predstavnici Udruge „Zajedno do zdravlja“ Dubrovnik,
Predstavnici Udruge „Zvončići“ Karlovac.

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine (pozdravni govor predsjednice)
 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu i financijskom poslovanju Saveza u 2014. godini
 4. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SUZAH-a sukladno novom zakonu o udrugama
 5. Prijedlog zajedničkog stava struke i roditelja vezano uz međuresornu skupinu i planiranu transformaciju Centra za autizam
 6. Pismo predsjednice Sekcije za autizam Dubrovnik i izbor novog člana Izvršnog odbora SUZAH-a
 7. Izvješće udruga članica o radu – problemi i sugestije
 8. Predstavljanje zahtjeva novih udruga za članstvo u SUZAH-u, te odluka o pristupanju pridružene članice „Udruge Rubikon Zaprešić“ SUZAH-u
 9. Prijedlozi članica i dogovor oko obilježavanja Svjetskog dana autizma, 02.04.2015
 10. Razmatranje i donošenje prijedloga Plana i Programa rada Saveza za 2015. godinu
 11. Razno

Ad. 1. Otvaranje Skupštine i pozdravni govor predsjednice Lidije Penko

Predsjednica SUZAH-a Lidija Penko se obraća nazočnima s pozdravom i zahvalom na dolasku i sudjelovanju. Predsjednica prenosi okupljenima razloge nemogućnosti dolaska predstavnika Udruga Osijek, Istra, Karlovac, Dubrovnik i Kaštela.

Predsjednica SUZAH-a, otvorila je skupštinu pozdravivši sve prisutne te ukratko prokomentirala postignuća Saveza te nastojanja da se u 2014. godini potaknu sustavna rješenja usluga u zajednici vezano za skrb i brigu o osobama s autizmom. SUZAH trenutno koordinira i zastupa 12 udruga za autizam s područja cijele Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Karlovac, Zadar, Nova Gradiška, Kaštel Novi, Dubrovnik, Pula i Čakovec) s ciljem informiranja, savjetovanja, edukacije, pružanja podrške obiteljima osoba s autizmom te zastupanje potreba djece, mladih i odraslih osoba s autizmom, kako na razini države tako zajedno sa udrugama članicama i na razinama lokalnih zajednica.

Na Skupštini okupljeni imaju priliku potvrditi članstvo i 13. članice, Udruge Rubikon iz Zaprešića. Uz to, Udruga za autizam Bjelovar je predala zahtjev za članostvom u Savezu kao njena četrnaesta članica.

Ad. 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

Na skupštini su prisutni predstavnici sedam udruga članica što je prema Statutu SUZAH-a dostatno za utvrđivanje kvoruma.
Predsjednica Penko prezentira sažetak točaka dnevnog reda te poziva nazočne na prihvaćanje dnevnog reda godišnje skupštine.
Skupština jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.
Skupština jednoglasno prihvaća, na prijedlog predsjednice, Nikolu Tadića kao zapisničara Skupštine i Slavicu Dujmović kao ovjerovitelja zapisnika Skupštine.

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje izvješća o radu i financijskom poslovanju Saveza u 2014. godini

Projektni koordinator Nikola Tadić prezentira godišnji izvještaj SUZAH-a te najvažniju stavku u razvoju tokom 2014. godine, Institucionalnu podršku za Saveze Nacionalne zaklade za razvoj civinog društva.

Predsjednica je prezentirala svoju aktivnost unutar komisije za ranu dijagnostiku koje je od ove godine Savez udruga za autizam Hrvatske član.

Tajnica SUZAH-a Tena Veverka je predstavila suradnju sa SOIH-om, kojeg je SUZAH član od 2014. godine.

Edgar Glavaš, predstavnik udruge Nedelišće, također prezentira svoje djelovanje unutar iste komisije za ranu dijagnostiku i iznosi problem stvaranja mjera koje nisu u realnom odnosu sa sredstvima i stručnostima na terenu, tj. u bolnicama.

Profesorica Jasmina Frey Škrinjar prezentira suradnju ERF-a i UNICEF-a oko stvaranja znanstveno utemeljene metodologije za ranu dijagnostiku. Profesorica govori o procesu koji prati razvoj mjera rane dijagnostike na prostoru cijele Hrvatske.

 • liječnici traže da pored bihevioralne dijagnostike treba napraviti i medicinska dijagnostika što otvara problem produženja uspostavljanja dijagnoze. Liječnici su se u konačnici složili da je potreba za ranom intervencijom važnija od prolazak kroz cijeli spektar medicinskih pretraga,
 • liječnici potpisuju dijagnozu uz pomoć i dijagnostičku preporuku stručnjaka koji su upoznati sa simptomima i specifičnostima autizma,
 • u ovom trenutku se ispituju kapaciteti te se traži stručno medicinsko osoblje kako bi se vidjelo ima li medicinski sustav mogućnost provoditi ranu dijagnostiku,
 • HURID dobar primjer sakupljanja podataka za uspostavljanje rane intervencije,
 • cilj je dati pedijatrima test koji moraju proći i na taj način napraviti prvu dijagnostiku.

Ante Armanini, tajnik Udruge za autizam Zadar prezentira primjer manjkavosti sustava koji onemogućava ranu intervenciju kod najmanje djece.

Predsjednica Penko prezentira svoje rad unutar Povjerenstva za osobe sa invaliditetom. Traži se raščlanjivanje između udruga osoba s invaliditetom i one koje pružaju usluge osoba s invaliditetom. Daje se snažniji naglasak na udruge osoba s invaliditetom.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština prihvaća podnesena izvješća o radu i financijskom poslovanju SUZAH-a u 2014. godini.

Ad. 4. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta SUZAH-a sukladno Novom zakonu o udrugama

Predsjednica Lidija Penko iznijela je prijedlog izmjena i dopuna Statuta SUZAH-a te unos funkcije likvidatora u Statut. Okupljeni raspravljaju o mogućnosti uvrštavanja opcije odlučivanja putem interneta.

Na poziv predsjednice o glasanju za odlučivanja putem internet servisa Skupština jednoglasno je donesena sljedeća

ODLUKA

Odluke Skupštine ne mogu se donositi i potvrđivati Internet komunikacijom i servisima.

Dalibor Kuhta, predsjednik Izvršnog odbora udruge „Pogled“ iz Nedelišća predlaže sastavljanja radnog tijela koje bi radilo na reviziji Statuta kako bi se do zakonskog perioda, 01.10.2015, predočila konačna verzija Statuta.

Predsjednica Lidija Penko daje na glasanje sastavljanje radnog tijela koje bi se bavilo definiranjem revidiranja statuta. Odgovornost preuzima Izvršni odbor, koji će prezentirati rješenje novog statuta. Kuhta predlaže gašenje starog statuta i prihvaćanje novoga, u trenutku kada će se održati sljedeća sjednica.

Članovi Izvršnog odbora SUZAH-a prihvaćaju zadatak stvaranja revidirane verzije Statuta Saveza koji će se potvrditi na sljedećem okupljanju Skupštine, prije zakonskog roka za predaju Statuta usklađenog s Novim zakonom o Udrugama.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da Izvršni odbor napravi novu verziju Statuta SUZAH-a te ga prezentira svim predstavnicima udruga članica prije zakonskog roka Novog zakona o udrugama kojeg udruge trebaju primijeniti u Statutu.

Ad. 5. Prijedlog zajedničkog stava struke i roditelja vezano uz međuresornu skupinu i planiranu transformaciju Centra za autizam

Predsjednica Penko iznosi problematiku vezanu uz djelovanje Centra za autizam. Napominje da je cilj bio da se osim Rijeke, Splita i Zagreba otvori i podružnica centra u Osijeku. Predsjednica SUZAH-a također iznosi problematiku rada Radne skupine koja ima za zadatak napraviti rješenje transformacije Centra za autizam. Naime, navodi da je neko vrijeme Radna skupina bila zainteresirana za mišljenje SUZAH-a i ostalih udruga koje se bave tematikom autizma, no sada želi definirati i prostornu i programsku nadležnost nad Centrom.

Gđa Žarka Klopotan - ravnateljica Centra za autizam, prezentira rad Centra te predložene promjene njegovog djelovanja. Gđa Klopotan navodi da prijedlog Radne skupine ide u smjeru dijeljenja Centra za autizam na dvije ustanove. Jedna ustanova bi bila više obrazovnog karaktera, te samim time pod nadležnošću gradskog ureda za obrazovanje i Ministarstva Znanosti, obrazovanja i sporta, dok bi druga ustanova imala više socijalni karakter te bi bila pod nadležnosti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, te pripadajućeg ministarstva. Iako ova mjera sama po sebi nije kontroverzna postoji strah da će razdvajanje dovesti do slabije komunikacije između dvije grane Centra. Za samo djelovanje Centra je izuzetno važno da postoji kvalitetno praćenje i rad s korisnicima u svim periodima života i razvoja. Ravnateljica Klopotan zabrinuta je da bi korisnici mogli naići na niz prepreka, posebno u trenutku kada moraju iz obrazovne grane ustanove preći pod nadležnost one koja se bavi socijalnom zaštitom i dugoročnim zbrinjavanjem korisnika. Nadalje, Ravnateljica Centra za autizam daje svoj osobni stav i o samom djelovanju radne skupine. Njezin je subjektivni dojam da radna skupina nije svjesna problematike ograničenog i trošnog prostora u kojemu rade djelatnici Centra te ne vidi naznake da će se radna skupina pozabaviti ovim problemom. Prema riječima Gđe Klopotan, prezentira se i problem otvaranja i opremanja vrtića za djecu s PAS. Radna skupina se kroz svoje djelovanje ne osvrće na ovaj problem te smo još uvijek suočeni s činjenicom da ne postoji vrtić koji bi bio referalni centar i mjesto u kojemu bi se okupio tim stručnjaka spremnih za diseminaciju znanja prema ostatku Hrvatske. Naposljetku, slična problematika postoji i po pitanju osnovne škole, gdje je ravnateljica iznijela sličnu situaciju.

Jasmina Frey Škrinjar - Redovita profesorica na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, te članica Nadzornog odbora SUZAH-a,  također daje svoj komentar na prijedloge transformacije Centra za autizam. Profesorica napominje kako, iako su bojazni ravnateljice Klopotan u neku ruku opravdane, ne možemo izbjeći situaciju u kojoj se ustanove moraju dijeliti na resore različitih ministarstava. Ona smatra kako je važno da u cijeli proces bude uključena struka, roditelji i oni koji rade s osobama s PAS kako bi proces tranzicije prošao što bezbolnije i kako bi se uspostavili kvalitetni temelji. Uz to, profesorica je skrenula pažnju na problem Osijeka kao jednog od najvećih gradova u Hrvatskoj za koji nije predviđena gradnja ili opremanje podružnice Centra za autizam. Napominje kako su institucije koje sada djeluju na tom prostoru su samo loše opravdanje za nevoljnost u rješavanju gorućeg problema slabe zaštite i brige na području cijele Slavonije.

Anita Dražetić, predsjednica Udruge „Kišni čovjek“ iz Zagreba prezentira svoje viđenje transformacije Centra za autizam, iz pozicije osobe čiji sin je štićenik Centra za autizam te je sudjelovala u nekoliko sastanaka vezanih uz tematiku transformacije Centra. Gđa Dražetić iz svoje subjektivne perspektive vidi neslogu roditelja djece s PAS kao jedan od najvećih problema samog područja rada s osobama s PAS u Hrvatskoj. Često dobre inicijative i prijedlozi promjena na nailaze na plodno tlo i dobar odgovor od roditelja, te se mnogi okreću de-konstrukciji inicijativa za promjene. Ovo rezultira stajanjem na mjestu i malim brojem inovacija, naglasila je Anita Dražetić.

Ad. 6. Pismo predsjednice Sekcije za autizam Dubrovnik i izbor novog člana Izvršnog odbora SUZAH-a

Predsjednica prezentira pismo predstavnice iz Dubrovnika koja daje ostavku na poziciju člana Izvršnog odbora SUZAH-a. Gđa Marija Puhiera u pismu upućenom Skupštini SUZAH-a iznosi svoje privatne razloge za podnošenje ostavke na poziciju člana Izvršnog odbora SUZAH-a te se zahvaljuje svim djelatnicima i članovima Saveza koji su pomagali unaprijeđenu života osoba s PAS na prostoru Dubrovnika.

Predsjednica SUZAH-a kandidira Antu Armaninija kao kandidata za zamjenu gospođe Marije Puhiere za člana Izvršnog odbora SUZAH-a, te poziva Skupštinu na glasovanje o razrješenja dužnosti Marije Puhiere s funkcije članice Izvršnog odbora SUZAH-a.

Po provedenom glasovanju donesena je

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća ostavku Marije Puhiere.

Predsjednica Lidija Penko poziva Skupštinu na glasanje o preuzimanja dužnosti člana Izvršnog odbora od strane Ante Armaninija.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća kandidaturu Antu Armaninija za funkciju člana Izvršnog odbora SUZAH-a.

Izvršni odbor SUZAH-a nakon glasovanja čine:

Evguenija Tranfić, predsjednica Udruge za autizam Istra,
Petar Martinić, predsjednik Udruge za autizam Split,
Gordana Burić, predsjednica Udruge „Naša dica“ Kaštela,
Edgar Glavaš, predsjednik Udruge „Pogled“ Nedelišće, i
Ante Armanini, tajnik Udruge za autizam „Zadar“.

Ad. 7. Izvješće udruga članica o radu – problemi i sugestije

Predsjednica Lidija Penko poziva okupljene predstavnike Udruga članica da u kratkim crtama predstave svoje djelovanje od zadnje godišnje skupštine.

Ante Armanini – tajnik  Udruge za autizam Zadar, uzima riječ kako bi predstavio Udrugu za autizam Zadar i probleme s kojima se nose osobe s PAS na prostoru grada Zadra i okolice.

 • Udruga za autizam Zadar organizirala je seriju predavanja o prehrani za djecu i osobe s PAS
 • organizirano je 6 radionica za psihološku pomoć za roditelje djece s PAS. Nažalost je odaziv bio puno slabiji nego što su aktivni članovi udruge očekivali.
 • članovi Udruge Zadar komuniciraju s terapeutom za rad sa senzornom integraciju kako bi se i ovaj program ponudio korisnicima udruge.
 • kao jedan od najvećih problema g. Armanini je istaknuo nedostatak sredstava za zaposlenje prijeko potrebnih djelatnika i stručnjaka. Novci dostupni od strane Grada i Županije nisu dostatni za temeljito i strukturirano djelovanje.
 • početkom 2011. godine udruga je počela raditi u novom prostoru te se može reći da je tek sada, zbog manjka sredstava, prostor adekvatno uređen za osnovne djelatnosti udruge. 

Anita Dražetić – predsjednica Udruge „Kišni čovjek“ Zagreb, je predstavila djelovanje svoje Udruge u 2014. godini.

 • specifičnost udruge je da je čini roditelji čija su djeca smještena u Centar za Autizam, te je djelovanje Udruge uvelike usmjereno prema radu s Centrom za autizam i komunikaciji s Centrom oko problema koji se pojavljuju
 • Udruga uskoro kreće u proces revidiranja svojeg statuta

Edgar Glavaš – predsjednik, i Dalibor Kuhta – predsjednik Izvršnog odbora, predstavljaju rad Udruge „Pogled“ iz Nedelišća.

 • članstvo udruge je poraslo na 80 članova.
 • stalno zaposlen jedan djelatnik
 • Udruga ima 4 dana u tjednu aktivnosti u gradskom bazenu ili dvorani u Čakovcu
 • razvija se ideja Centra za autizam Čakovec te je već dostupna parcela na kojoj bi se Centar gradio
 • Udruga se aktivno javlja na projekte pozive i u velikoj mjeri dobiva projektno financiranje
 • Udruga Pogled je u mnogočemu referentni centar za tematiku autizma na sjeveru Hrvatske
 • najznačajniji projekti: institucionalna podrška, pomagači u nastavi, sportsko – rekreativni program za djecu s autizmom, psihološka podrška za roditelje, partner udruzi Zagreb
 • proračun udruge za 2014. godinu je iznosio oko 660.000,00 kuna
 • Udruga je ušla u novu fazu razvoja gdje koristi svoj utjecaj. Rješava se problem pomagača u vrtiću u suradnji s Gradom Čakovcem i Međimurskom županijom.
 • aktivni članovi udruge su prisutni u zajednici i na svim društvenim manifestacijama te se u tom kontekstu mogu pohvaliti na izvrsnu suradnju s lokalnim institucijama
 • dobra iskustva postoje i u radu s volonterima te postoji dobra baza volontera koji su aktivno uključeni u rad s djecom i mladima

Slavica Dujmović – predsjednica, i Luka Femec – izvršni direktor, prezentiraju rad Udruge za autizam Zagreb.  

 • Udruga Zagreb ulazi u petu godinu pružanja usluge potpomognutog življenja i to kroz dvije stambene zajednice na prostoru Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
 • Udruga ima 15 zaposlenih djelatnika 
 • priprema se 5 korisnika za buduću stambenu zajednicu, koju udruga ima u planu otvoriti tokom 2015. godine ili početkom 2016.
 • kao jedan od programa udruga je uvela i program rane intervencije
 • proračun za 2014. godinu je iznosio oko 1.400.000,00
 • kupljen je prijeko potrebni novi kombi kako bi se lakše mogli transportirati korisnici
 • uvođenje standarda kvalitete pružanja socijalnih usluga je jedan od prioriteta udruge za 2015. godinu te kao neku sljedeću stepenicu vide razvijanje programa socijalnog poduzetništva. 
 • u 2014. godini je organizirano ljetovanje za korisnike u Gorskom Kotaru, u mjestu Šimatovo
 • od ukupno 20 napisanih projektnih prijava dobiveno je 11 financiranja za projekte

Petar Martinić – predsjednik, prezentira rad Udruge za autizam Split u 2014. godini.

 • najviše aktivni članovi udruge rade na polemici oko transformacije Centra. Zagovara se ideja samostalnosti splitskog Centra koji je dobro umrežen sa ostalim Centrima u Hrvatskoj. 
 • radi se i na osnivanju stambene zajednice, te već postoji stan no traži se još adekvatniji prostor.
 • projekt s volonterima koji su dolazili u udrugu i čuvali djecu proveden prije godinu dana

Lidija Penko – predsjednica Udruge za autizam Rijeka predstavlja djelovanje riječke udruge za proteklu godinu.

 • Udruga za autizam Rijeka provodi program rane intervencije od 2008. godine te su ponosni
 • Gđa Penko je ponovila problem mnogih udruga članica kako je potrebna veća podrška roditelja koji su članovi udruge
 • u suradnji s članicom iz Rijeke je realizirana predstava „Vincent“ koji se bavi tematikom autizma. Predstava se izvodi od siječnja 2015. u HKD-u na Sušaku u Rijeci.
 • predsjednica je napomenula da je prisutan interes i angažman od strane šire zajednice te u tom pogledu Rijeka napreduje
 • postoji mali, ali vrijedni krug volontera posvećenih aktivnostima udruge
 • čeka odgovor od grada za prostor udruge, pošto sada trenutno udruga nema adekvatan prostor u kojemu može provoditi svoje aktivnosti

Predsjednica daje zaključak vezan uz djelatnost udruga članica s napomenom da je jedna od glavnih vizija Saveza dijeljenje ovakvih iskustva. Važno je da znamo kakva je situacija u kojem djelu Hrvatske, zaključila je Penko.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća podnesena izvješća o radu SUZAH-a u 2014. godini.

Ad. 8. Predstavljanje zahtjeva novih udruga za članstvo u SUZAH-u, te odluka o pristupanju pridružene članice Udruge “Rubikon“ Zaprešić SUZAH-u

Predsjednica prezentira zahtjev udruge za autizam Bjelovar o pristupanju u puno članstvo Saveza udruge za Autizam Hrvatske. Predsjednica, potpredsjednik i tajnica udruge Bjelovar su poslali svu potrebnu dokumentaciju.

Predsjednica poziva predstavnike udruga članica da glasaju o stavljanju udruge Bjelovar u status pridružene članice, do sljedeće Skupštine.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština usvaja prijedlog pridruživanja Udruge za autizam Bjelovar u pridruženo članstvo Saveza, dok će odluku o prijemu u punopravno članstvo donijeti na sljedećoj Skupštini.

Predsjednica SUZAH-a daje riječ predstavnicima Udruge „Rubikon“ iz Zaprešića, koji predstavljaju djelatnost svoje udruge

 • Udruga „Rubikon“ ima u svojim prostorima opremljenu senzornu sobu, no još uvijek traže financiranje za senzornog terapeuta koji bi svakodnevno radio u opremljenom prostoru.
 • jedini isposlovali da djeca članova udruge imaju svoj razred s posebnim programom u Zaprešiću
 • teško se dobiva podrška za zaposlenje osobe koja bi se brinula samo za djelatnost udruge, rekla je predsjednica udruge „Rubikon“

Predsjednica poziva okupljene na glasanje o statusu udruge „Rubikon“ unutar SUZAH-a.

Nakon provedenog glasovanja donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća Udrugu „Rubikon“ kao punopravnog člana SUZAH-a.

Ad. 9. Prijedlozi članica i dogovor oko obilježavanja Svjetskog dana autizma, 02.04.2015

Predsjednica Lidija Penko poziva okupljene da daju svoje prijedloge vezane uz obilježavanja Svjetskog dana autizma 02.04.2015.

Okupljeni razmatraju prijedlog udruge Osijek za slogan ovogodišnjeg obilježavanja dana autizma: „Danas šutim za autizam“, te slogana Autism-Europe „Autizam!  Stop diskriminaciji“.

Dalibor Kuhta – predsjednik IO Udruge „Pogled“, predložio da se umjesto uobičajene prakse puštanja velikog broja balona u zrak pusti jedan veliki balon. Ovo bi bila značajna ušteda.

Okupljeni se slažu s prijedlogom da se iskoristi prošlogodišnji letak koji jasno objašnjava znakove koji upućuju na razvoj autizma. 

Anita Dražetić – predsjednica Udruge „Kišni čovjek“, predlaže sličan koncept izlaska u javnost kao i u 2014. godini, kada je na glavnom zagrebačkom trgu postavljen video zid i štand sa promo-materijalima. Okupljeni se slažu s tim da i u 2015. godini koncept bude isti, no da se traži dopuštenje za postavljanje dva štanda.

SUZAH će printati letke za distribuciju na prostoru cijele Hrvatske, na prijedlog predsjednice Lidije Penko.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština pozdravlja prijedloge te jednoglasno prihvaća oba slogana za obilježavanje Svjetskog dana svjesnost o autizmu 02.04.2015. godine.

Ad. 10. Razmatranje i donošenje prijedloga Plana i Programa rada Saveza za 2015. godinu

Nikola Tadić, projektni koordinator  i Tena Veverka, tajnica Saveza, su predstavnicima udruga članica predstavili projektne ideje za koje će se tražiti financiranje tokom 2015. godine.

Skupština se složila izjavom Gđe Anite Dražetić, predsjednice Udruge „Kišni čovjek“, koja je naglasila kako se u 2015. godini mora još pojačati aktivnost informiranja javnosti o autizmu.

Predsjednica Penko je istaknula da Savez prati i javlja se na natječaje za projekte kojima bi se omogućilo dobivanje podrške za programske aktivnosti od strane raznih donatora u skladu sa odlukom prethodnih Skupština, te želi da se to potvrdi za javljanje na buduće natječaje na ovoj Skupštini.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno podržava inicijativu Savez da se nastavno javlja na raspisane natječaje za projekte i programe kojima bi se omogućila realizacija ciljeva Saveza koji su u interesu svih Udruga članica.

Ad. 11. Razno

Na prijedlog predsjednice Lidije Penko da se daje na razmatranje suradnja s udrugom Građanska Inicijativa 1979. Penko objašnjava okupljenima razloge komunikacije s Građanskom Inicijativom 1979. i specifičnosti komunikacije koja je na momente bila agresivna i neumjesna.

Udruga Građanska Inicijativa 1979. u toku komunikacija kroz 2014. godinu je poslala upit vezan uz sudjelovanje na konferenciji Autism-Europe kao predstavnik Hrvatske.

Nikola Tadić je pojasnio propozicije sudjelovanja nacionalnih predstavnika na konferencijama Autism-Europe, koje isključuju mogućnost da sudjeluju osobe koje nisu članovi nacionalnog Saveza niti punopravni članovi Autism-Europe.

Ante Armanini, tajnik Udruge Zadar, predlaže da se negativno odgovori na upit Inicijative vezan uz njihov zahtjev da se njihov predstavnik imenuje kao predstavnik Saveza udruga za autizam Hrvatske u organizaciji Autism-Europe,  obzirom na jasne propozicije.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština donosi jednoglasnu odluku o odbijanju zahtjeva da se predstavnik Udruge Inicijativa 1979 imenuje predstavnikom SUZAH-a ispred Autism-Europe, te odbija daljnju komunikaciju sa Građanskom inicijativom 1979. glede ovog zahtjeva.

 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, Skupština SUZAH-a je završila sa radom u 18:00 h

U Nedelišću, 28. veljače 2015.

Zapisnik vodio: Nikola Tadić

Predsjednica SUZAH-a: Lidija Penko

Ovjerovitelj Zapisnika:
Slavica Dujmović