11. Tjedan psihologije u Hrvatskoj

11. Tjedan psihologije u Hrvatskoj održati će se od 19. do 25. veljače 2018. različitim događanjima i aktivnostima psihologa diljem Lijepe naše u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Hrvatske psihološke komore. Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta se ove godine uključuje u aktivnosti s temom "Možemo li procijeniti razvojni status djece predškolske dobi u Hrvatskoj?", u ponedjeljak, 19. 2. 2018. od 13 do 15 sati u Dvorani Plitvice, Centar za rehabilitaciju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Borongajska cesta 83 f, 10 000 Zagreb. 

Više informacija možete pronaći OVDJE

Centar za autizam u Osijeku biti će model ustroja rane intervencije i ostalih socijalnih usluga

Problem sustavne skrbi osoba s poremećajem iz spektra autizma na području cijele Slavonije postoji već 20 godina. Od početka inicijative za otvorenjem Centra za autizam u Osijeku u lipnju 2015. godine, Grad Osijek bio je aktivno uključen u sve radnje uspostave Centra. Svoja bi vrata Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek trebao otvoriti u rujnu ove godine i pokrivat će svih pet slavonskih županija. O radovima na izgradnji Centra, financiranju, programima koje će on provoditi i suradnji s Gradom Osijekom govori ravnateljica Centra, Sanda Zlatarić.

Građevinski radovi na novoj zgradi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Osijeku trebaju završiti prije ugovorenih rokova, a planirano otvorenje Centra je rujan 2018. Kako ste zadovoljni radovima, odvijaju li se oni po planu?

Razumijevanjem i prepoznavanjem nužnosti rješavanja ovoga problema od strane Osječko-baranjske županije na čelu sa županom Ivanom Anušićem, ubrzani su radovi i rok za početak rada Centra je skraćen za jednu godinu, a svi radovi teku prema predviđenoj dinamici.

Kada govorimo o intervencijama u ranom djetinjstvu za djecu s poremećajem iz autističnog spektra, mjeseci igraju jako veliku ulogu, a kamoli cijela godina i to je razlog zašto sam izuzetno zadovoljna, zahvalna i sretna.

Kako bi se objekt stavio u funkciju potrebno ga je opremiti, za što je potrebna suglasnost i financiranje pet sudionika ove investicije, među kojima je i Grad Osijek. Koliko će Grad uložiti sredstava u Centar za autizam i na što će se ona utrošiti?

Više...

Vijesti

Aktivnosti

Članice diljem Hrvatske:

Ogledna brošura SUZAH-a